Stötta Män som Dansar

OBS! Kampanjtiden är avslutad

NU KAN DU STÖDJA FILMEN MÄN SOM DANSAR!

Besök CrowdCulture » http://crowdculture.se/se/projects/man-som-dansar

Du stödjer filmen genom att bli månadsstödjare eller genom att ge en donation.

Stödjer du projektet tillräckligt länge belönas du med att bli inbjuden till filmpremiären, få en länk med filmen mm

Ger du en donation kan du tex få ditt namn i filmens eftertext.

Läs mer om hur du stödjer filmen

» http://crowdculture.se/se/pages/for-supporters

Crowdculture är en plattform för att finansiera kulturprojekt.

Finansieringen sker genom en kombination av crowd funding och offentliga bidrag. Det offentliga bidraget för Män som Dansar, ges av Filmbasen (Stockholms Läns Landsting)