Välkommen till Krapsan Produktion!

KRAPSAN PRODUCTIONS
» ENGLISH

Susanne Svantesson
är frilansande dansare/koreograf och filmare.
» dans
Susanne har varit frilansande dansare/koreograf/danspedagog sedan 1987
då hon gick ut
Danshögskolan i Stockholm. Hon har arbetat med en mängd olika koreografer
i olika föreställningar samt gjort egna produktioner sedan 1990.
» film
Susanne arbetar även med film och har gjort porträttdokumentären KUNGEN av HERRVIK om båtbyggaren
Axner Bodin från Herrvik på östra Gotland, NACKA FINMEKANISKA VERKSTAD - och historien om två bröder
samt Män som Dansar.


Stipendium
Susanne har tilldelats stipendium ur Björn Lindroths Minnesfond för sitt filmarbete.
Stipendieutdelningen skedde på pråmen NORDENS LJUS 1 oktober 2010.

Motivering
" Susanne Svantessons filmer är inte bara dokument över en förgången tid i svensk industrihistoria.
De handlar om människans värdighet.
Hon vågar berätta i långa sekvenser där man hinner låta tankarna vandra dit hon vill medan himlen över Gotland övergår i hav.
Kanske handlar hennes verk om livets mening."

Fotografer till banner är:
© Brita Olsson © Christer Ulvås
© Brita Olsson


Stacks Image 1990

GILLA KRAPSAN


Stacks Image 923

» smycken
Förutom sina huvudsakliga verksamhetsområden så har Susanne också gjort en smyckeskollektion.
» till smycken galleri!
Stacks Image 147Webdesign: Vanessa McIntosh