Manuskriptet Dodo

Susanne Svantesson medverkar i Manuskriptet Dodo

Spelas på Weld i Stockholm 13, 14 + 16 december 2012

Manuskriptet Dodo är ett kedjeprojekt där elva koreografer och dansare i olika konstellationer skapat var sitt verk utifrån samma projektidé. Koreografiska Konstitutet har valt en koreograf att skriva en idébeskrivning som sedan legat till grund för alla medverkandes konstnärliga arbeten och verk.

För mer information och projektbeskrivning: » Manuskript Dodo!

Foto © Nadja Voorham