Nyhetsbrev
Newsletter

Här kan Du prenumerera på

KRAPSAN PRODUKTIONS NYHETSBREV

för att följa arbetet med nya filmer, föreställningar och övrig verksamhet!

Fyll i formuläret och klicka på skicka!

Subscribe here for

KRAPSAN PRODUCTIONS NEWSLETTER

to follow the work  on new films, dance performances and  other activities!

Fill in the form and send!