Nacka Finmekaniska Verkstad

Nacka Finmekaniska Verkstad

- och historien om två bröder

Thore och Lasse Sundell har under många år drivit Nacka Finmekaniska Verkstad tillsammans. Bröderna startade 1951 och inom båtbranschen är de vida kända för sina arbeten med propellrar, propelleraxlar, styrmaskiner till båtar samt för olika konstruktioner och uppfinningar. De betraktas som propellerspecialister, legandarer inom sitt område. Den kunskap som Thore och Lasse besitter är av det slag som snart kanske inte finns kvar längre. Bröderna kom också att bo ihop i 25 år i sitt föräldrahem i Skuru utanför Stockholm.

En film om yrkeskunskap och stolthet… en film om två bröder och deras arbete och liv.

Filmpremiären gick av stapeln i Beckholmens Fartygsvärncenters trivsamma lokal Stöttboden! Intresset var stort vilket ledde till att en extravisning fick arrangeras veckan efter. Filmens huvudaktör Lasse Sundell hedrade båda visningarna med sin närvaro.

Musik: Esbjörn Svensson Trio

Premiär: fredag den 26 november i Stötteboden på Beckholmen, Stockholm

Filmens längd: 28 minuter

Trailer