Intevju i P4 Radio Uppland om Män som Dansar

Lyssna HÄR

(du kommer direkt in där intervjun, som är i två delar, startar. Fungerar inte det så hoppa själv fram till 2:43:20):.