Björnlunda Kammarmusikförening

En film som jag gjort på uppdrag år Björnlunda Kammarmusikföreningen i Sörmland.